ГО “Побратими України” – неприбуткова організація

Незалежно від форми власності усі юридичні особи щодо отримання прибутку поділяються на прибуткові організації (суб’єкти підприємницької діяльності,комерційні організації) та неприбуткові організації.

Поняття «неприбуткова організація»  закріплено Податковим Кодексом України. До внесення змін до Податкового Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації визначалися як підприємства, установи й організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством. Законом  №652 від 17.07.2015 дане поняття було викладено в новій редакції. Згідно пп.14.1.121 Податкового Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації — неприбуткові підприємства, установи й організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ.

Інформація про суми членських, благодійних і інших внесків, залучених ГО "Побратими України" за останній звітний рік з метою фінансування її статутної діяльності : членські, благодійні та інші внески не збиралися.

Пп. 133.4.1 Податкового Кодексу визначено вимоги до організації для отримання статусу неприбутковості:

 • утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджетув разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення);
 • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

І найголовніше згідно пп. 133.4.2: доходи (прибутки) неприбуткової організації мають використовуватися  винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Основна відмінність від прибуткових (комерційних) організацій: комерційна організація засновується виключно заради  отримання прибутку і є платником податку на прибуток, а неприбуткова – мети одержання матеріальної вигоди не переслідує. Некомерційна організація  в основному засновується для формування сприятливих умов життя людей і досягнення суспільно значущих соціальних благ.

Види некомерційних організацій

Види неприбуткових організацій згідно із пп. 133.4.6 Податкового Кодексу:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації й інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи (із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку й такий житловий будинок споруджувався чи придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання й організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового Кодексу.

Кожний вид неприбуткової організації регулюється відповідним законодавством.

Інформація про майнову базу організації, зокрема, про приміщення, в яких організація здійснює свою діяльність станом на листопад 2018 року, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна: жоден відокремлений підрозділ ГО "Побратими України" не користується комунальним майном або майном територіальної громади.

Насамкінець додаємо документи, які підтверджують неприбутковість нашої організації.

Кожен керівник відокремленого підрозділу працює на громадських засадах без нарахування заробітної плати.

Наш головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська 32/33.

Офіс площею 30 м.кв. використовується на підставі договору про безкоштовне користування.